ประกาศ อบต. เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

alt