ประกาศสภา ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

พิมพ์

alt

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

alt

alt รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง