มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม งานประชาสัมพันธ์ 38
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานประชาสัมพันธ์ 31
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ งานประชาสัมพันธ์ 34
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานประชาสัมพันธ์ 32
5 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น งานประชาสัมพันธ์ 37
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน งานประชาสัมพันธ์ 43
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 29

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ