แผนพัฒนาบุคลากร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 2
12 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. งานประชาสัมพันธ์ 1
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561- 2563) งานประชาสัมพันธ์ 1
14 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี งานประชาสัมพันธ์ 3
15 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน งานประชาสัมพันธ์ 1
16 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1
17 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 5
18 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 1
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 3
20 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล งานประชาสัมพันธ์ 2

หน้า 2 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ