แผนพัฒนาบุคลากร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 งานประชาสัมพันธ์ 3
2 ประกาศ อบต. เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 2
3 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานประชาสัมพันธ์ 2
4 ประกาศ อบต. เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์ 4
5 ประกาศ อบต. เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์ 2
6 คำสั่ง อบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล งานประชาสัมพันธ์ 3
7 ประกาศ อบต. เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์ 2
8 คำสั่ง อบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) งานประชาสัมพันธ์ 3
9 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 6
10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 5

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ