แผนอื่น ๆ

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) 15
2 ประกาศ อบต. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 20
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 37
4 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 30
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39
6 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562 28
7 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561 529
8 ประกาศ อบต. เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 72

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ