แผนอื่น ๆ

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ อบต. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 3
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 11
3 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 10
4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12
5 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562 8
6 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561 364
7 ประกาศ อบต. เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 38

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ