ความรู้เกี่ยวกับภาษี


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ ประจำปี 2563 6
2 ประกาศ อบต. เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2564 4
3 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 29
4 การคำนวณภาษี 33
5 ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย 26
6 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 30
7 จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2562 25
8 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2562 22
9 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 26
10 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2562 29
11 ประกาศ อบต. เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2562 35
12 ประกาศ อบต. เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 15
13 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561 32
14 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 107
15 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 36
16 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 37
17 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 40
18 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2560 92
19 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560 402
20 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 92
21 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2560 150
22 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2559 107
23 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2559 360
24 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2559 337
25 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 366
26 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 569
27 ความรู้เกี่ยวกับภาษี 362
28 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 258
29 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559 274

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ