ความรู้เกี่ยวกับภาษี


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 18
2 การคำนวณภาษี 18
3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย 16
4 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 16
5 จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2562 12
6 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2562 13
7 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 14
8 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2562 11
9 ประกาศ อบต. เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2562 20
10 ประกาศ อบต. เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 3
11 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561 18
12 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 78
13 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 21
14 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 23
15 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 25
16 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2560 80
17 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560 369
18 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 77
19 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2560 126
20 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2559 92
21 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2559 344
22 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2559 326
23 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 351
24 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 494
25 ความรู้เกี่ยวกับภาษี 351
26 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 245
27 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559 258

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ