คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ธัญญาพร 378
2 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ธัญญาพร 326
3 ข้อบังคับอบต. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ธัญญาพร 1016
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก บริหารงานบุคคล 587
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของอบต.ท่าแร้งออก บริหารงานบุคคล 493
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ บริหารงานบุคคล 4724
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี บริหารงานบุคคล 2548

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ