คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต. เรื่อง ปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 7
2 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ธัญญาพร 386
3 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ธัญญาพร 333
4 ข้อบังคับอบต. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ธัญญาพร 1026
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก บริหารงานบุคคล 591
6 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของอบต.ท่าแร้งออก บริหารงานบุคคล 503
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ บริหารงานบุคคล 4751
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี บริหารงานบุคคล 2558

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ