ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการจิตอาสาพัฒนาถนนปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ 10
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์ 6
3 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานประชาสัมพันธ์ 5
4 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 14
5 โครงการรักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ 18
6 กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์ 31
7 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) งานประชาสัมพันธ์ 16
8 การป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) งานประชาสัมพันธ์ 12
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์ 11
10 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 13
11 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร้งออก ครั้งที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์ 54
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) งานประชาสัมพันธ์ 10
13 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งานประชาสัมพันธ์ 33
14 การประชุมหารือการจัดงานมุสลิมเฟสติวัล@ท่าแร้งออก ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 งานประชาสัมพันธ์ 19
15 กิจกรรมวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก งานประชาสัมพันธ์ 10
16 การประชุมดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 งานประชาสัมพันธ์ 19
17 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 120
18 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2562 ธัญญาพร 148
19 โครงการทำความสะอาด ประจำปี 2557 ธัญญาพร 830
20 พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ธัญญาพร 762
21 รวมภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ธัญญาพร 442

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ