ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


1 โครงการจิตอาสาพัฒนาถนนปลอดภัย 10
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 6
3 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5
4 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 14
5 โครงการรักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 18
6 กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2563 31
7 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 16
8 การป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 12
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 11
10 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 13
11 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร้งออก ครั้งที่ 1/2563 54
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 10
13 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 33
14 การประชุมหารือการจัดงานมุสลิมเฟสติวัล@ท่าแร้งออก ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 19
15 กิจกรรมวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 10
16 การประชุมดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 19
17 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 120
18 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2562 148
19 โครงการทำความสะอาด ประจำปี 2557 830
20 พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก 762
21 รวมภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 442

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ