ขัอบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 18
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 13
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 17
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2562 11
5 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12
6 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 86
7 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 63
8 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 160
9 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 378
10 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 319
11 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 432

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ