ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก อบต.ท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธนวาคม พ.ศ.2563 4
2 ประกาศ อบต.เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10
3 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 5
4 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 9
5 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 15
6 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 21
7 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 24
8 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายบารอเฮม โต๊ะมิ 22
9 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางไฉน สืบสุข 19
10 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 21
11 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายเอื้อ สุทโน 20
12 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายสามารถ สร้อยมาลี 17
13 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 25
14 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 21
15 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางยุพิณ เพชรใส 15
16 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ 6 เดือน 35
17 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางสาวสายพิณ ศรียาตา 18
18 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 28
19 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางนิภา หุ่นสร้อยทอง 21
20 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางรัศมีลาวัลย์ สร้อยระย้า 18
21 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางสาวหยาดอรุณ ศูนย์ตรง 23
22 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 23
23 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นางกำมะลี สุพร 17
24 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 23
25 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 28
26 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 46
27 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 21
28 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 22
29 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 23
30 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 19

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ