ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก อบต.ท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 3
2 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 7
3 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 11
4 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายบารอเฮม โต๊ะมิ 10
5 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางไฉน สืบสุข 9
6 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 7
7 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายเอื้อ สุทโน 8
8 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายสามารถ สร้อยมาลี 5
9 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 15
10 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 11
11 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางยุพิณ เพชรใส 5
12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ 6 เดือน 16
13 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางสาวสายพิณ ศรียาตา 5
14 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 18
15 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางนิภา หุ่นสร้อยทอง 9
16 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางรัศมีลาวัลย์ สร้อยระย้า 5
17 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนางสาวหยาดอรุณ ศูนย์ตรง 11
18 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 12
19 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นางกำมะลี สุพร 8
20 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 12
21 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 10
22 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30
23 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 8
24 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
25 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 13
26 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 8
27 รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 9
28 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นายธีรนัย คะเด 9
29 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นางลัดดา แช่มช้อย 7
30 แจ้งผลการรับคำร้องทั่วไป-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นางสาวธัญรัศ ปัจฉิม 9

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ