ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าแร้ง ตั้งแต่สะพานมัสยิดกลางถึงสะพานฮิดาย๊ะ หมู่ที่ 2 4
2 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 2
3 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 4
4 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าแร้ง ตั้งแต่สะพานมัสยิดกลางถึงสะพานฮิดาย๊ะ หมู่ที่ 2 6
5 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนย่านซื่อ ซอย 5 หมู่ที่ 2 7
6 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 2
7 ประกาศ อบต. เรื่อง ผลผู้ชนะการเสนอราคาประมูลงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 1
8 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 1
9 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 2 1
10 ประกาศ อบต. เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด ประจำปี 2563 3
11 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 1
12 ประกาศ อบต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 95
13 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานบังอีนถึงสะพานดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 83
14 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76
15 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 89
16 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 77
17 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 76
18 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ซอยหมวดหรับ (ยายม่วง) หมู่ที่ 3 -
19 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ซอยหมวดหรับ (ยายม่วง) หมู่ที่ 3 76
20 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 69
21 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
22 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการหินผุปรับปรุงถนนคลองนอก ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 72
23 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 77
24 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินผุปรับปรุงถนนคลองนอก ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
25 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 45
26 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 20
27 ประกาศ อบต.เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) ครั้งที่ 2 23
28 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนหลังโรงเรียนดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
29 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กย่านซื่อ ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36
30 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 37

หน้า 1 จาก 9

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ