ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 10
2 ประกาศ อบต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6
3 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน(ตั้งแต่สะพานดำรงธรรมถึงสะพานไร่แตง หมู่ที่ 4) 10
4 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บริเวณถนนหลังโรงเรียนดำรงธรรม หมู่ที่ 1 9
5 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน(ตั้งแต่สะพานบังอีนถึงสะพานดำรงธรรม หมู่ที่ 1)) 7
6 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการเสริมคันคลองด้วยหินผุ คันคลองท่าแร้ง ตั้งแต่บ้านนายฟ้าถึงบ้านนายเอนก นาคสุก หมู่ที่ 3 1
7 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าแร้ง ตั้งแต่สะพานมัสยิดกลางถึงสะพานฮิดาย๊ะ หมู่ที่ 2 20
8 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 15
9 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 18
10 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าแร้ง ตั้งแต่สะพานมัสยิดกลางถึงสะพานฮิดาย๊ะ หมู่ที่ 2 23
11 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนย่านซื่อ ซอย 5 หมู่ที่ 2 22
12 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 14
13 ประกาศ อบต. เรื่อง ผลผู้ชนะการเสนอราคาประมูลงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 11
14 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 9
15 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานบังอีนถึงสะพานดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก 1
16 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 2 11
17 ประกาศ อบต. เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด ประจำปี 2563 57
18 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 9
19 ประกาศ อบต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 109
20 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานบังอีนถึงสะพานดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 96
21 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 92
22 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 112
23 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 94
24 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 90
25 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ซอยหมวดหรับ (ยายม่วง) หมู่ที่ 3 8
26 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ซอยหมวดหรับ (ยายม่วง) หมู่ที่ 3 96
27 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 83
28 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
29 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการหินผุปรับปรุงถนนคลองนอก ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 90
30 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 92

หน้า 1 จาก 9

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ