ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ อบต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 79
2 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานบังอีนถึงสะพานดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 71
3 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 66
4 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 75
5 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3 67
6 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 72
7 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ซอยหมวดหรับ (ยายม่วง) หมู่ที่ 3 68
8 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 64
9 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
10 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการหินผุปรับปรุงถนนคลองนอก ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 64
11 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 62
12 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินผุปรับปรุงถนนคลองนอก ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
13 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 40
14 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 14
15 ประกาศ อบต.เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) ครั้งที่ 2 19
16 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนหลังโรงเรียนดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
17 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กย่านซื่อ ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30
18 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 26
19 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) 22
20 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนหลังโรงเรียนดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) 23
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนย่านซื่อ ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
22 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 20
23 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 12
24 ประกาศ อบต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16
25 ประกาศ อบต. เรื่อง นัดตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังดม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 16
26 ประกาศ อบต.เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) 13
27 ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 21
28 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidng) 16
29 ประกาศ อบต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27
30 ประกาศ อบต. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 14

หน้า 1 จาก 8

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ