ประกาศ อบต. เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปี 2563

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปี 2563

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ