คำสั่ง อบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

alt

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ