ประกาศ อบต. เรื่อง ขอแจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอแจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 

          ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment ภาครัฐ โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

altรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้