ขอแจ้งแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลท่าแร้งออก

ขอแจ้งแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลท่าแร้งออก ทุกวันอังคารที่ 4 ของเดือน

จึงขอให้ผู้สูงอายุ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

1. เดือน พฤศจิกายน 2560

2. เดือน ธันวาคม 2560

3. เดือน มกราคม 2561

4. เดือน กุมภาพันธ์ 2561

5. เดือน มีนาคม 2561

6. เดือน เมษายน 2561

7. เดือน พฤษภาคม 2561

8. เดือน มิถุนายน 2561

9. เดือน กรกฎาคม 2561

10. เดือน สิงหาคม 2561

11. เดือน กันยายน 2561

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองเบาหวาน ความดัน การตรวจตา คัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น

2. กิจกรรมนันทนาการ

3. กิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

4. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ ในวัยสูงอายุ / การเสื่อมของข้อเข่า / การเสื่อมของตา / ภาวะซึมเศร้า / การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

 


 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ