บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ท่าแร้งออกนางสาวนภัทร  อินทราพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวกชพรรณ  จารีย์
ครู คศ.1
 
นางสาวนาตยา  รักษาพันธ์ุ
ผู้ดูแลเด็ก 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้