บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
นางสาวปราณี  เครือเหลา
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวมุกดา  ดวงเดือน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นายสัญชัย  หมันมณี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้