บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
นางสาววรรณา  ลำพูน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอุดมรัตน์  ไข่นาค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 

นางสาวมนิสา  คงรอด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางอุสา  บุตรเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 

นางสาวปณิตา  นุชน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางชลลัดดา  หลำรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้