บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก




นางสาววรรณา  ลำพูน
ผู้อำนวยการกองคลัง





นางอุดมรัตน์  ไข่นาค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 

นางสาวมนิสา  คงรอด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางอุสา  บุตรเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 

นางสาวปณิตา  นุชน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางชลลัดดา  หลำรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐ











เว็บไซต์ที่น่าสนใจ









ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศวันนี้