สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออกประธานสภาอบต.

นายวิเชียร  เพชรรอด
ประธานสภาอบต.ท่าแร้งออก
 
นายประวิทย์  เขียวกะแล
รองประธานสภาอบต.
 

นายสมเจต  คำหงษ์
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
 
 
 
 
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นายสามารถ  สร้อยมาลี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายเฉลิม  สุขเกษม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายมานัส  ซบเอี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายราวี  หวังขาว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นางลัดดา  แช่มช้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

 
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้