การบริการพื้นฐาน อบต.ท่าแร้งออก

การคมนาคม
      สภาพการคมนาคมในตำบล มีทั้งถนนลงหินคลุก มีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง แบ่งได้ดังนี้
       ถนนลาดยาง   2  สาย
       ถนนคอนกรีต 31  สาย
       ถนนลงหินคลุก 11  สาย

การโทรคมนาคม
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  8  ตู้

การไฟฟ้า
     หมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 4 หมู่บ้าน และครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลอง  16  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       คลองชลประทาน 1  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น 1  แห่ง
       บ่อบาดาล 3  แห่ง
       ฝาย 1  แห่ง


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้