สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

การศึกษา
       ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 4  แห่ง
       หอกระจายข่าว 4  แห่ง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง
       สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  แห่ง
              ระดับอนุบาล - ชั้น 2 (ป.6)
              ระดับอนุบาล - ชั้น 3 (ม.3)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       มัสยิด 3  แห่ง
       ศูนย์จริยธรรม 2  แห่ง
       โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2  แห่ง
       สถาบันสอนศาสนาอิสลาม 1  แห่ง

สาธารณสุข
       สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง
        อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        ตู้ยามตำรวจ  1  แห่ง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้