สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.ท่าแร้งออก

อาชีพ
     ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้หลักของตำบลมาจากการทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป โดยแยกเป็น
       ทำนา ประมาณ 51.75 %
       เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 22.11 %
       รับจ้าง ประมาณ 13.14 %
       อื่น ๆ ประมาณ 13.00 %

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ      1  แห่ง
       ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  1  แห่ง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้