ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


     ตามคำบอกเล่าของเก่า ๆ ที่เล่าตกทอดกันมา เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม มีประชาชนอพยพมาจากมลายู มาสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ มีคลองธรรมชาติ และน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านกลางหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณมากจนเอ่อท่วมเข้ามาในคลอง ซึ่งนำปลาชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมากมาตกค้างมากมาย จนชาวบ้านจับไปบริโภคในครัวเรือน และบ้างก็นำออกจำหน่ายในท้องตลาด ก็แล้ว แต่ปลาก็ยังไม่หมด เวลาน้ำแห้งปลาเริ่มตายส่งเกลิ่นเหม็นแพร่กระจาย ทำให้มีนกแร้งเป็นจำนวนมาก มากินซากปลา คนในสมัยนั้นจึงเรียกว่า “คลองท่าแร้ง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้งแขวงขึ้น ใช้ชื่อว่า “แขวงท่าแร้ง” โดยมีขุนศรียา เป็นหัวหน้าแขวง และต่อมามีการจัดตั้งเป็นตำบลแยกจากตำบลท่าแร้ง โดยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคลองท่าแร้ง ใช้ชื่อว่า “ตำบลท่าแร้งออก”

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้