หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ท่าแร้งออก
นายสมเจต  คำหงษ์
ปลัดอบต.ท่าแร้งออก

 


นางสาวนภัทร  อินทราพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสาวจีรภรณ์  นันทมนต์ลำพูน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปราณี  เครือเหลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางวลีลักษณ์  สกุลพราหม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวนภัทร  อินทราพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้