ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้งออก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าแร้งออก
งานกิจการสภาอบต.ท่าแร้งออก

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558
 

หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนมกราคม 2559

Download
หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนมกราคม 2559
ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 

ประกาศ อบต. เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (3 โครงการ)

alt
 

ประกาศ อบต. เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ