ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้งออก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าแร้งออก
งานกิจการสภาอบต.ท่าแร้งออก

ประกาศ อบต. เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

ประกาศ อบต.

เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020 เวลา 16:30 น.

 

ประกาศ อบต. เรื่อง ปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง ปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

alt

alt

 

Attachments:
Download this file (ประกาศ อบต..pdf)ประกาศ อบต..pdf[ ]623 Kb
 

ประกาศ อบต. เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้งตามหลักการ 3 Rs

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้งตามหลักการ 3 Rs

alt

Attachments:
Download this file (ประกาศ อบต..pdf)ประกาศ อบต..pdf[ ]310 Kb
 

ประกาศ อบต. เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

alt

 

ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564