ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้งออก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าแร้งออก
งานกิจการสภาอบต.ท่าแร้งออก

ประกาศ อบต. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

altรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

ประกาศ อบต. เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

alt

 

กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2563